Производи

  Овошја

 • IQF јагоди без дршки (вид: Senga Sengana)

 • IQF јагоди со дршки (вид: Senga Sengana)

 • IQF вишни без семки (вид: Oblacinska)

 • IQF вишни со семки (вид: Oblacinska)

 • Зеленчуци

 • IQF Црвени пиперки сечени на ленти 6mm (вид: Kapija)

 • IQF Црвени пиперки сечени на парчиња 10x10mm (вид: Kapija)

 • IQF Зелени пиперки сечени на ленти 6mm (вид: Kapija)

 • IQF Зелени пиперки сечени на парчиња 10x10mm (вид: Kapija)

 • IQF Лути пиперки сечени на ленти 6mm (вид: Kapija)

 • IQF Лути пиперки сечени на парчиња 10x10mm (вид: Kapija)

 • IQF Праз сечен на парчиња 10x10mm

 • IQF Праз сечен на ленти

 • IQF Кромид сечен на парчиња 4x4mm, 6x6mm, 10x10mm

 • IQF Спанаќ сечен на парчиња 10x10mm

 • Блок замрзнати спанаќ парчиња 10x10mm (4x2.5кг пластични кеси)

Сите суровини кои се користат за овие производи се со потекло од Македонија од различни незагадени региони и тоа ни дава со сигурност одличен квалитет на крајниот производ.
Достапни пакувања на производите се 1x10кг картони, 1x20кг хартиени кеси и некои производи 4x2.5кг пластични кеси.