Контакт и Локација

Би Благодариме !

Вашата порака е испратена

Контактирајте не

“DIP FROZEN” ДООЕЛ
Ул. Кочо Рацин 39
1430 Кавадарци
Р. Македонија


Тел: ++389 43 414 017
Факс: ++389 43 415 469
Моб: ++389 70 310 900


sales@dipfrozen.com - Дејан Петров